Zeedauw
Home  ::  Onze werkwijze  ::  Disciplines  ::  Producten/ diensten  ::  Actueel  ::  Links  ::  Contact

Home

Expertisecentrum voor kinderen met EVMB

Zeedauw is het orthopedagogisch kinderdagcentrum van Triade voor de regio Almere, wij kijken naar en werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen met een ontwikkelachterstand en of ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB).
We passen de kinderen zodanig in een groep dat ze elkaar zoveel mogelijk in positieve zin†versterken.

Bijzondere zorg
Wij hebben expertise voor de zorg aan kinderen met een neussonde of PEG sonde. Er zijn ook kinderen die zelfstandig lopen en eten. Er is iedere dag een verpleegkundige aanwezig om de bijzondere zorg te geven die kinderen nodig kunnen hebben. Te denken valt dan o.a. aan kinderen met moeilijk instelbare epilepsie en of diabetes mellitus.

Eigen zwembad
In ons eigen zwembad met warm water kunnen de kinderen heerlijk ontspannen, zowel groepsmatig als individueel al dan niet met ondersteuning van de kinderfysiotherapeut. Kinderen hebben baat bij het ontspannen van hun spieren en gewrichten en worden er rustig van.

Multidisciplinair team
Wij werken met meerdere therapeuten die onderling met elkaar samenwerken en die gestructureerd en methodisch (Vlaskamp methode) gezamenlijk doelgerichte activiteiten aan de kinderen aanbieden. Veel kinderen zien wij de tijd dat ze op Zeedauw zijn groeien in hun ontwikkeling, sommigen groeien door naar een van de twee schoolvoorbereidende groepen op Papageno.

Gezin centraal
Deze activiteiten worden minimaal eenmaal per jaar met de ouders besproken en in het Ondersteuningsplan (= OSP) vastgelegd. Het gezin staat daarbij centraal, vanuit de vragen die u heeft en de mogelijkheden van het kind.
Samen met u als ouders spreken we af waar we aan werken zodat uw kind wordt geprikkeld om zich te gaan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden en dat doen we aan de hand van afgesproken doelstellingen (= perspectief) en werkplannen. Door gestructureerd; intensief en professioneel (soms met kleine stapjes) aan het lichamelijk welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind te werken zien we dat veel kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en (voor zover wij dat kunnen beoordelen) iedere dag weer met veel plezier terugkomen.

Missie Triade:
Triade wil via dialoog de individuele, kwetsbare mens helpen om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij

Missie en visie Triade:
Triade helpt haar cliŽnten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Want zorg maakt mensen afhankelijk. Dat willen we niet. Zorg zou mensen moeten helpen zelfstandig te zijn, waar dat mogelijk is. Thuis, op school of bij het werk. Want hoe meer een mens zťlf kan, hoe beter hij zich kan ontplooien. En hoe meer hij zichzelf kan zijn. DŠt maakt het leven waardevol. Professionele zorg, volgens de nieuwste inzichten. Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Triade wil een betrouwbare, professionele, creatieve en eigentijdse partner zijn. We willen onze missie met hart en ziel uitvoeren. Belangrijk daarbij is de dialoog met de cliŽnt en/of ouders over waarden en normen, mogelijkheden en rechten en plichten.

Dialoog:
Na aanbod en vraagsturing kiest Triade voor hulp en ondersteuning via dialoog. Dialoog staat voor luisteren naar elkaars argumenten, vragen en mogelijkheden. Het staat voor duidelijkheid waar we goed in zijn. Duidelijkheid over dingen die we wel willen doen, maar niet kunnen omdat we er niet voor betaald worden. En duidelijk over wanneer we doorverwijzen naar onze samenwerkingspartners.

Openingstijden
Zeedauw is het hele jaar door geopend van 8.30 tot 17.00 uur. De kinderen krijgen hun dagbehandelingsprogramma van 9.00 tot 15.15 uur.